Zaļā iepirkuma un videi draudzīgu pirkumu principi

Saimnieciskās darbības īstenošanā, uzņēmums Liepājas RAS organizē iepirkumus un pirkumus, izvērtējot to lietderīgumu un kvalitāti. Uzņēmumam ir būtiski iegādāties kvalitatīvu produktu un sadarboties ar vides jomā atbildīgu pakalpojuma sniedzēju.

To īstenošanai uzņēmums ievēro “zaļā” iepirkuma principus, kas ir saistīti ar uzņēmumā definēto Vides politiku un tā principiem.

✓ Izvērtējums par produkta ietekmi uz vidi tā pilnā dzīves ciklā

✓ Pārliecība, ka bez šī produkta nevar iztikt

✓ Piegādātāju izvēle ar labu vides reputāciju

✓ Aktuāla informācijas iegūšana par zaļajiem produktiem un piegādātājiem

✓ Vēlamā produkta kvalitātes izvērtēšana

✓ Vēlams pēc iespējas lokāli ražots vai sniegts pakalpojums

✓ Vēlams vides marķējums

✓ Plānot  nepieciešamos produktus un pakalpojumus, lai optimizētu piegādes nepieciešamību

✓ Darbinieku izglītošana un informēšana par videi draudzīgiem produktiem.

Dalies