Par apbūves tiesību piešķiršanas rakstveida izsoles rezultātiem

2022.gada 14.decembrī SIA “Liepājas RAS” izsludināja rakstveida izsoli “Par 2,87 ha apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabalā Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.

Apbūves tiesības par summu 4 500 EUR gadā (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,  komunālos maksājumus un nekustamā īpašuma nodokli) ieguva juridiska persona SIA “RSGA”.

Dalies