28. oktobrī notiks sabiedriskā apspriešana par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. – 2028. gadam projektu

Šodien 28.10.2020.  plkst. 14:00-17:00 notiek tiešsaistes video konference par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam projekta un tā vides pārskata sabiedrisko apspriešanu. Šeit links https://www.varam.gov.lv/lv/seko-tiesraidei 

Jautājumus videokonferences laikā var uzdot, sūtot tos uz e-pastu: apspriesana@varam.gov.lv 

Ar plānu, tā pielikumiem un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma pārskata projektu var iepazīties https://www.varam.gov.lv/lv/politikas-planosanas-dokumentu-sabiedriskas-apspriesanas  

Sabiedrisko apspriešanu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA “Geo Consultants” .

Dalies