Ar vebināru noslēdzas FORCE projekts

Vebinārā uzstājās gan projekta partneri, gan pieaicinātie eksperti un ES politikas veidotāji. Galvenie temati aptvēra izpētītās atkritumu plūsmas un iespējamo potenciālu šo plūsmu atgriešanai apritē, nepieļaujot apglabāšanu un/vai sadedzināšanu. Divu dienu programma ir atrodama vebināra vietnē , kur ir iespējams noklausīties prezentācijas pilnā apjomā.

Projekta rezultāti liecina par to, ka atkritumi nav atkritumi, bet vērtīgi resursi. Nepieciešams pievērsties aprites produktu ražošanai, sakot “nē” vienreiz lietojamām precēm, lietām, mantām. Kā uzsvēra runātāji: “vairāk skrūvju, mazāk līmes” (more screws, less glue), lai preces varētu salabot, izmantojot rezerves daļas. Hamburgas pētījums liecina par to, ka lietotai elektronikai ir liels pieprasījums, Ljubļanā ir populāras remontdarbnīcas. Tā saucamās “repair cafes” kļūst aizvien populārākas. Svarīgi ir nepieļaut lietai ienākt pa poligona vārtiem, bet “pārtvert” to pirms tā kļūst par atkritumu.

Portugālē gūta pozitīva pieredze virtuves atkritumu dalītā vākšanā un kompostēšanā. Komposts ir labas kvalitātes, bet lai kvalitāti vēl vairāk uzlabotu, ir jāizskauž biodegradablās plastmasas lietošana – nepieciešams ES regulējums, jo mazās mikroskopiskās plastmasas daļiņas piesārņo produktu.

Helsinkos izstrādāts aprites celtniecības ceļvedis, kur apkopoti aprites ekonomikas principi gan jaunbūves, gan rekonstrukcijas projektos, visiem materiāliem jābūt digitāli uzskaitītiem ar atbilstošām materiālu pasēm. Atkārtotai celtniecības materiālu izmantošanai jābūt finansiāli pievilcīgākai nekā būvgružu deponēšanai poligonā, uzsver runātāji.

Vebinārā pieskārās daudziem aspektiem izpētītajās jomās, sīkāk 

1.diena

2.diena

Projekta noslēgumā apkopotas 10 galvenās atziņas 4 blokos:

·         Cilvēku paradumi un apziņa

o   Vienkārša un viegli uztverama dalītās vākšanas sistēma palielina savākto apjomu

o   Izveidot mājsaimniecību un vietējo kopienu kompostēšanas tīklu

o   Liels pieprasījums pēc lietotām elektriskām un elektrioniskām ierīcēm

·         Biznesa modeļi, tehnoloģijas, inovācijas

o   Mīksto (flexible) plastmasu var pārstrādāt jaunos produktos, bet tai neveidojas noslēgts cikls/aplis

o   Kokmateriālu vairākkārtīga izmantošana potenciāli iespējami, radot jaunus produktus

o   Atkritumus iespējams sadalīt molekulās, lai radītu jaunus produktus (laboratorisks pētījums)

·         Tīklošana un sadarbība visā vērtību ķēdē

o   Ja ir zināms, ko vajag – vieglāk novirzīt uz atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi

o   Produktu pārpalikumu apzināšana veicina donoru skaita pieaugumu (Lisabonas Zero WebAPP)

·         Politika un pārvaldība

o   Nepieciešami normatīvie akti, kas sekmētu apriti

o   Atbalstīt sociāli-ekonomiskas iniciatīvas

https://secureservercdn.net/160.153.137.99/9xx.4df.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/10-key-findings-of-FORCE.pdf

Uzziņai:

Force (pilnais nosaukums City cooperation FOR CircularEconomy Pilsētu sadarbība →aprites ekonomikai) vai Aprites ekonomikas akadēmijas mērķis ir izveidot sadarbību starp Eiropas pilsētām, lai stimulētu abpusēju pieredzes apmaiņu un mācīšanos vienam no otra. Projekta mērķis ir samazināt vērtīgo materiālu plūsmu noplūdi un censties to ievirzīt aprites ekonomikas gultnē.

Projekta īstenošanas laiks 2016. – 2021. pavasaris g. Projekta laikā partnervalstis izveidoja 16 partnerības un 10 jaunus risinājumus tirgus produktiem.

Šajā projektā katra no četrām pilsētām uzņēmās atbildību par vienu no četrām atkritumu plūsmām: 1) plastmasas atkritumiem, 2) vērtīgo metālu atgūšanu no nolietotām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, 3) ēdiena pārpalikumiem vai virtuves atkritumiem un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, 4) koksnes atkritumiem. Kā arī katra pilsēta izstrādāja pārējo atkritumu plūsmu samazināšanas projektus.

Par pašu projektu vairāk varat iepazīties http://www.ce-force.eu.


Sagatavoja. R. Dubrovska

Dalies