Liepājas RAS iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifā

Ņemot vērā kopējo izmaksu pieaugumu un ieguldītās investīcijas mūsdienīga un kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai un to apglabāšanu SIA “Liepājas RAS” iesniedz izskatīšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas spēkā varētu stāties š.g. 1. oktobrī.

SIA “Liepājas RAS” informē, ka 2024. gada 13. maijā izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (turpmāk tekstā – tarifs), kas aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām poligonā notiekošajos procesos, kas vērsti uz Latvijas un Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē, tai skaitā, uz apglabājamo atkritumu samazināšanu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām. 

Aprēķinātās izmaiņas paredz, ka tarifs no 2024. gada 1. oktobra varētu būt 151,66 EUR apmērā par tonnu. Savukārt, iedzīvotājiem maksa varētu mainīties vidēji par 20-30% uz iedzīvotāju, ko ietekmē tādi faktori, kā personu skaits mājsaimniecībā, atkritumu izvešanas biežums u.c.

Izskatīšanai iesniegtajā tarifa projektā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu plūsmas apsaimniekošanu atkritumu poligona “Ķīvītes” teritorijā, tajā skaitā arī dabas resursa nodoklis, kas no 2024. gada 1. janvāra ir noteikts 110,00 EUR par tonnu.

Plānots, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumu par iesniegto tarifa projektu pieņems likumā noteiktajos termiņos. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Liepājas RAS”, “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, e-pasts Birojs@liepajasras.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”).

Dalies