Notikusi pirmā tikšanās par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi

Televizorā redzami dalībnieki Zoom platformā

Aizvadītajā nedēļā notika jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes pirmā diskusija.

Šīs diskusijas mērķis bija izdarīt kopsavilkumu par paveikto un sniegt priekšstatu par esošo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Liepājas pilsētā un reģionā.

Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols iepazīstināja diskusijas dalībniekus atkritumu apsaimniekošanas attīstību reģionā, sākot no šīs jomas pirmsākumiem un  Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014-2020. gadam ietvaros paveikto:

  1. Atkritumu apsaimniekošanas zonu noteikšana  palīdzēja optimizēt atkritumu operatoru darbu un sniegt ekonomiski izdevīgāko pakalpojumu klientiem.
  2. Pašvaldību iepirkums atkritumu operatora izvēlē nodrošināja iespēju saņemt ekonomiski visizdevīgāko  pakalpojumu iedzīvotājiem.
  3. Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas paplašināšana sniedz reģiona iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus, tādējādi veicinot resursu lietderīgu izmantošanu un samazinot savus izdevumus par apsaimniekošanu. Kopš plāna sākuma dalīto atkritumu savākšanas punktu skaits palielinājies par 41 % un izveidoti 6 šķiroto atkritumu laukumi.
  4. Atkritumu reģenerācijas veicināšanai savu darbību veic atkritumu šķirošanas rūpnīca “Skudras”, kurā atdala vēl vērtīgus un izmantojamus materiālus no nešķiroto atkritumu plūsmas, lai atgrieztu tos apritē un veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, un samazinātu apglabājamo apjomu, tādējādi veicinot ES mērķu sasniegšanu.
  5. Darbs ar sabiedrību par ilgtspējīgu un videi atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu notiek nemitīgi – informatīvi un izglītojoši pasākumi, informēšana, diskusijas, aptaujas, akcijas, konkursi u.c. pasākumi.

Diskusijas turpinājumā dalībnieki guva atbildes uz saviem jautājumiem, piemēram, pēc kādiem principiem tiek izvēlēta dalītās vākšanas punkta izveide, šo punktu pieejamība un to apsaimniekošana. Izskanēja priekšlikums visā Latvijā ieviest vienotu informāciju par dalīto vākšanu un vienādām dalīto atkritumu plūsmām. Dalībnieki izteica ieteikumu aktīvākiem būt daudzīvokļu māju apsaimniekotājiem un vairāk iesaistīties šī plāna tapšanā ar savām problēmām un ieteikumiem.

Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs komentēja, ka uz kopējā Latvijas fona Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions izskatās salīdzinoši labi. Ar līdzīgām problēmām kā Liepājas reģionā saskaras arī citos reģionos Latvijā, kur katru situāciju risina dažādi.

Diskusijā piedalījās iedzīvotāji, pašvaldību pārstāvji, atkritumu operatoru pārstāvji, mediju pārstāvji un SIA “Liepājas RAS” pārstāvji.

Nākamā diskusija plānota jūnija beigās. Darba kārtībā plānots konkretizēt jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna pamatprincipus, galvenos virzienus un veicamās darbības.

Savlaicīga informācija par norisi sekos.

Aicinām interesentus aktīvi iesaistīties, sniegt priekšlikumus un nākotnes vīzijas, tos iesūtot birojs@liepajasras.lv.

Dalies