Projekts “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, Latvijā” (2001-2007)

Laikā no 2001. līdz 2007. gadam tika realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda projekts Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, Latvijā“.

ProjektsSadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, Latvijā” ir daļa no Latvijas Nacionālās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, kuras ieviešana tika uzsākta 1997. gadā. Stratēģijas mērķis ir cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un direktīvām.

Projekts aptver Liepājas reģiona teritoriju ar kopējo platību 3600 km2, iedzīvotāju skaitu 130’000. Projektā iekļautas 6 pilsētasLiepāja, Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta un Priekule un 25 pagasti.

115’000 m3 Liepājas pilsētā un reģionā saražoto atkritumu līdz šim tika nogādāti 27 atkritumu izgāztuvēs. Lielākajā no tāmŠķēdētika nogādāti  90’500 m3 atkritumu jeb 79 % no kopējā Liepājas pilsētā un reģionā saražoto atkritumu daudzuma. Lielākoties šīs izgāztuves atradās ģeoloģiski nepiemērotās vietās (augsts gruntsūdeņu līmenis), nevienā no izgāztuvēm nebija norobežojumu (mākslīgi veidotu vai dabisku barjeru), kas aizsargātu gruntsūdeņus no piesārņojuma ar infiltrātu.

Projekta mērķi

Šī projekta mērķi ir izveidot mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ar maksimālu biogāzes savākšanas un izmantošanas sistēmu elektroenerģijas ražošanai, kā arī ieviest mūsdienīgu sanitārām prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju, nepieļaujot gruntsūdeņu piesārņojuma iespējamību, kā arī saudzējot apkārtējo vidi, samazināt siltumnīcas gāzu emisiju izdalīšanos gaisā, noslēdzot līgumu ar Oglekļa Samazināšanas fondu (PCF).

Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā, Latvijā” finansētāji:

Eiropas savienība (ISPA fonds) – 35%

Pasaules Banka – 16%

Oglekļa samazināšanas fonds (PCF) – 14%

Ziemeļinvestīciju banka – 11%

Zviedrijas valdība – 5%

Nacionālā investīciju programma – 10%

Reģiona pašvaldības – 3%

Liepājas pilsētas dome – 6%  

 

Šī projekta ietvaros tika parakstīti un ieviesti vairāki līgumi ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 63 % apmērā:

  • Būvdarbu līgums: Liepājas pilsētas izgāztuves „Šķēde” rekultivācija;
  • Būvdarbu līgums: Cieto sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” būvniecība Grobiņas pagastā;
  • Piegāžu līgums: Elektrības ražošanas ģeneratoru piegāde un uzstādīšana rekultivētajā izgāztuvē „Šķēde” un poligonā „Ķīvītes”;
  • Piegāžu līgums: Infiltrāta attīrīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana poligonā „Ķīvītes”;
  • Pakalpojumu līgums: Inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumiem.

 

Projekta ieguvumi Liepājas pilsētai un reģionam kopumā:

Tika nodibināta SIA „Liepājas RAS”, kas apsaimnieko rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi „Šķēde” un cieto sadzīves atkritumu poligonu „Ķīvītes”.

Laika periodā no 2002. – 2004. tika rekultivētas 25 mazās izgāztuves, kas atradās Liepājas rajona teritorijā, tādējādi tika sakopta vide un gruntsūdeņus piesārņojošās vietas, kā arī novērsts turpmākais gruntsūdeņu piesārņojums.

2004. gadā tika slēgta un rekultivēta Liepājas pilsētas izgāztuve „Šķēde”. Šī izgāztuve tika izveidota 60-to gadu beigās Tosmares ezera krastā. Tā kā Tosmares ezera apkārtne ir teritorija ar bagātīgu un retu floru, tad 1999. gadā Tosmares ezers tika pasludināts par aizsargājamu teritoriju, kur nav pieļaujama izgāztuves atrašanās. Tagad izgāztuves vietā slejas 15 m augsts, ar zāli noaudzis kalns, kurā ir iebūvētas biogāzes un infiltrāta savākšanas sistēmas. Vēl viens labums – izmantojot savākto biogāzi, tiek ražota elektroenerģija. 

Laika periodā no 2003. – 2005. gadam tika uzbūvēts reģionālais atkritumu apsaimniekošanas poligons, kas atrodas Grobiņas pagasta „Ķīvītēs”. Poligons ir apkārtējai videi droša vieta, kurā sadzīves atkritumi tiek noglabāti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai – videi draudzīgā un drošā veidā. Atkritumu apsaimniekošanai poligonā tiek izmantota „enerģijas šūnu” tehnoloģija. No savāktās biogāzes tiek ražota elektroenerģija. Šobrīd, izmantojot biogāzi, tiek apkurinātas poligonā esošās ēkas. Poligons ir aprīkots ar reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu, kas nozīmē to, ka novadītais ūdens ir pilnībā videi draudzīgs un tīrs.

Projekta ieviešana noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā.

Šī projekta ieviešanu 63 % apmērā līdzfinansēja Eiropas Savienība.

Projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas reģionā, Latvijā” palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Dalies