Noslēdzies studentu pētījums par tekstila atkritumiem reģionā

Noslēdzies Kurzemes inovāciju granti 2.cikls, kura laikā Liepājas universitātes studenti pētīja tekstila atkritumu apsaimniekošanas iespējas reģionā. 

Liepājas RAS iesaistījās projektā Kurzemes Inovāciju granti studentiem (saīsinājumā – KInGS), kura mērķis ir veicināt to, ka jaunieši pēc iespējas agrāk apzinās savas spējas un prasmes iesaistīties reālas dzīves problēmu risināšanā, radot inovācijas gan procesu optimizācijā (Studentu Laboratorija), gan jaunu produktu veidošanā (Start-up Skola).  

Liepājas RAS studentu laboratorijas komandā iesaistījās Liepājas Universitātes 3.kursa studente L.Ernsone, kura poligona tehnoloģisko sistēmu inženieres L.Jākobsones vadībā izstrādāja pētījumu “Tekstila atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide Liepājas reģionā”. 

Rezultātā Laura secināja, ka tekstila šķirošana šobrīd nenotiek koordinēti un atkritumi nav pārstrādājami. Autore iesaka Liepājas reģionā veidot tekstila atkritumu šķirošanas ieviešanas darba grupu, kura veicinātu šo atkritumu mērķtiecīgu apsaimniekošanu.   

Foto galerija

Dalies