Noslēgusies akcija “Štepseles ceļojums 2023”

No 2023. gada 24. marta līdz 24. aprīlim šīs akcijas ietvaros SIA “Liepājas RAS”  aicināja skolēnus vākt savā skolā nolietotās elektroiekārtas, lai aktīvākie vācēji varētu iegūt vērtīgas balvas. Viens no galvenajiem akcijas mērķiem bija pievērst skolēnu uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai.

Akcija pastāv jau vairākus gadus. Šis gads pierādīja to, ka skolēniem  joprojām ir entuziasms un vēlme pārskatīt esošos elektrotehnikas krājumus, lai mērķtiecīgi savāktu ievērojamu apjomu ar elektrotehnikas precēm, sākot ar datorpelēm, beidzot ar ledusskapjiem. Populārākās nodotās iekārtas bija mobilie telefoni, tie bija vairāk kā 100, lielā apjomā tika nodoti arī televizori, monitori, printeri un ledusskapji. Kopumā šogad tika nodotas 1400 vienības. Kopš akcijas sākuma 18800.

Uzvarējušās skolas:

  1. Vārmes pamatskola (26.29)
  2. Ata Kronvalda Durbes pamatskola (7.71)
  3. Vaiņodes vidusskola (5.78)

Paldies akcijas dalībniekiem! Domā zaļi, dari zaļi!

Dalies