Par atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšanu

Ir noslēdzies atklāts konkurss iepirkumam par “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās”.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldības ir noslēgušas līgumus ar konkursa uzvarētājiem.

Konkursa rezultātā, Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, un Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā no valsts autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja līdz novada ziemeļu robežai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegs SIA “Eco Baltia vide”.

Savukārt, Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, un Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā no valsts autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja līdz novada dienvidu robežai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegs pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”.

Reģiona dalījums atkritumu apsaimniekošanas zonās.
(Attēls iegūts no Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027.gadam, 49.lp.)

Šobrīd abi atkritumu apsaimniekošanas operatori ir uzsākuši līgumu pārslēgšanu ar saviem klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA “Liepājas RAS”, kas koordinē atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību reģionā atbilstoši “Dienvidkurzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2023.-2027. gadam”, aicina iedzīvotājus aktīvi sekot līdzi atkritumu apsaimniekošanas operatoru sniegtajai informācijai un pārslēgt līgumus ar tiem.    

Atbilstošās teritorijas iedzīvotāji papildu informāciju var iegūt:

 SIA “Eco Baltia vide”,  apmeklējot tīmekļvietni  www.ecobaltiavide.lv,  zvanot pa tālruni 22013939 vai ierodoties klātienē Ezermalas ielā 11, Liepājā, kā arī klientu apkalpošanas centros Grobiņā, Pāvilostā, Durbē.

Pilnsabiedrībā “Vides pakalpojumi Liepājai”, apmeklējot tīmekļvietni  https://vpgrupa.lv/,  zvanot pa tālruni  63457777 vai ierodoties klātienē Cukura iela 8/16, kā arī klientu apkalpošanas centros Liepājā, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā.

Neskaidrību gadījumos, aicinām sazināties ar atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni 26446698 vai rakstot e-pastu kac@liepajasras.lv.

Dalies