Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveides ietvaros īstenotie būvdarbi.

Fermentācijas rūpnīcas būvniecības process. Bilde uzņemta ar dronu no augšas.

Atbilstoši būvdarbu grafikam turpinās SIA “Liepājas RAS” īstenotā Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” ietvaros īstenotie būvdarbi.

Ir paveikta vairāk kā puse būvniecības darbu.

Biomasas fermentācijas tuneļu ēkās pabeigta monolītā dzelzsbetona pārseguma izbūve un tiks uzsākta tuneļu grīdas konstrukcijas izbūve, turpinās sienas un jumtu siltināšana.

Tehnoloģiskajā ēkā turpinās iekšējo inženiertīklu izbūve, kā arī turpinās ārējo inženiertīklu izbūve.

Uzsākta atkritumu šķirošanas nojumes metāla konstrukciju izbūve.

Informācijai:

Projekta kopējās izmaksas – 7 644 075,63 EUR.

KF finansējums 6 000 000,00 euro.

Projekta darbību īstenošana līdz 2023. gada decembrim.

Rūpnīca būvniecības fāzē.
Būvlaukums.
Cauruļu sistēma iekštelpās.

Dalies