SIA “Liepājas RAS” atklāj bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu

Šī gada 17. novembrī  reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA “Liepājas RAS” tika atklāta jaunā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Ar šo notikumu tiek atzīmēta iešana līdzi laikam, Latvijā realizējot efektīvas atkritumu apsaimniekošanas metodes. Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tuneļos ļaus iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, ko izmantos elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai.

“Šis ir pagrieziena punkts atkritumu apsaimniekošanas centra darbībā. Sākam jaunu posmu, kur atkritumu lielākās plūsmas tiks pārstrādātas un ejam uz mērķi – kalnā apglabāt līdz 10% no kopējā atkritumu daudzuma.” uzņēmuma nākotni iezīmē SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols. 

Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols, mūziķi – Maija Sējāne Īle un Nils Īle

No 2024. gada 1. janvāra Latvijā tiks uzsākta  bioloģisko atkritumu šķirošana un dalītā vākšana. Tā ietver pārtikas, dārza, dārzeņu un augļu atkritumus, koku lapas, zāli u.c. bioloģiski noārdāmus materiālus. Šobrīd aptuveni trešdaļu sadzīves atkritumu veido  bioloģisko atkritumu daļa. 

Šķirot ir videi draudzīgi, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī ekonomiski izdevīgi – iedzīvotājiem būs iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa plānota par 40% zemāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

SIA ”Liepājas RAS” projektu īstenoja sadarbībā ar būvkompāniju SIA ”VELVE”, noslēdzot projektēšanas un būvniecības līgumu, kura ietvaros izveidoja bioloģiski noārdāmo atk­ritumu pārstrādes kompleksu. Uzņēmums realizēja projektēšanu un būvdarbus, kas ietvēra gan tehnoloģiskās ēkas, gan  biomasas tuneļu ēku būvdarbus, kā arī nojumes, ceļu, laukumu un inženierkomunikāciju izbūves darbus. 

AS “MN Holding” pārstāvis Valdis Koks

SIA “Velve” mātes kompānijas AS “MN Holding” pārstāvis Valdis Koks: “Šī projekta izpilde ir būtisks solis Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada infrastruktūras attīstībā, demonstrējot apņēmību veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu pieeju atkritumu apsaimniekošanā. Esam gandarīti, ka būvkompānijai “Velve” tika uzticēti gan šīs nozīmīgās rūpnīcas projektēšanas, gan būvniecības darbi. Tādejādi samērā īsā laika posmā mums ir veiksmīgi izdevies izbūvēt gan šķirošanas nojumi 1500m2 platībā, gan divus atkritumu tuneļu blokus, katru 1000 m2 platībā, kā arī tehnoloģisko ēku 110m2 ar divām biogāzes fermentācijas tvertnēm, kur katra ir ar 650m3 ietilpību. Vienlaikus arī labiekārtota teritorija, izbūvējot ceļus un laukumus 12964 m2 platībā, lai nodrošinātu funkcionālu un ērtu jaunā ēku kompleksa lietošanu. Esmu pateicīgs “Velve” pieredzējušajai komandai par rūpību un atbildību visā ieceres realizācijas laikā, kā arī vēlos teikt lielu paldies pasūtītājam, būvuzraudzībai un mūsu sadarbības partneriem par konstruktīvo sadarbību.”

Projekta kopējie izdevumi  – 8,3 milj. EUR bez PVN. AS “SEB banka” šī projekta realizācijai piešķīrusi aizdevumu 3 milj. EUR apmērā.

Projekts īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros, ar KF finansējumu 6 000 000,00 eiro.

Dalies