SIA Liepājas RAS izsludina izsoli kustamai mantai

Izsoles āmurs

SIA Liepājas RAS rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli piederošajai kustamai mantai – transportlīdzeklim Mitsubishi L200, valsts reģ. Nr. HG-6732, izlaiduma gads – 2009, spidometra rādītājs 257 306 km, tehniskā apskate līdz 09.10.2024., novērtējums un izsoles sākumcena ir 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro), ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsolāmā manta apskatāma Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālruni +371 29188392.

Pieteikumu reģistrācija līdz 2023.gada 10.oktobrim, plkst. 11:45 Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā darba dienās no pulksten 8.30 līdz 16.00 vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu birojs@liepajasras.lv.

Izsole notiks 2023.gada 10.oktobrī plkst. 12.00 Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA Liepājas RAS kontā Nr. LV81HABA0551005351601, AS Swedbank, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 20,00 EUR, norādot mērķi Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa, un nodrošinājums 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i. 620,00 EUR, norādot mērķi Kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītājam viņa piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis informācijai 29188392.

Pielikumi

Dalies