SIA „Liepājas RAS” pēta sporta zāļu apmeklētāju radīto ietekmi uz kopējo atkritumu plūsmu

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam runāts par atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem, cita starpā ir arī pasākumu virkne, kuru mērķis ir saraut saikni starp ekonomisko izaugsmi un tās rezultātā rodošos atkritumu ietekmi uz vidi.

Lai sekmētu patērētāju radīto plastmasas atkritumu samazināšanos, SIA „Liepājas RAS”  veic oriģinālu pētījumu Liepājas sportistu un fizisko aktivitāšu cienītāju vidē, un šajā sakarā paldies par atsaucību saka sporta klubam „Royal Fitness”.

 Pirms pētījuma uzsākšanas tika aptaujāti 10 Liepājas sporta klubi, lai noskaidrotu sporta zāles apmeklētāju paradumus attiecībā uz PET  pudeļu izmantošanu. Tika noskaidrots, vai apmeklētāji nāk jau ar iegādātu dzēriena pudeli vai iegādājas to sporta klubā, vai arī nāk ar savu sporta pudeli. Svarīgi bija arī noskaidrot kāda ir sporta klubu īpašnieku/pārstāvju rīcība ar radušajiem PET atkritumiem, respektīvi, vai tiek nodrošināta šo pudeļu atsevišķa savākšana un vai perspektīvā tiek domāts par to, kā izvairīties no radušos iztukšoto PET pudeļu daudzuma.
Pētījums norisināsies 2 mēnešu garumā, no šā gada 1.novebra līdz 31.decembrim, ar mērķi izpētīt, vai sporta kluba apmeklētāji ir gatavi mainīt savus paradumus, ja viņiem tiktu piedāvāts  plastmasas pudelēs vai plastmasas glāzēs neiepildīts avota ūdens. Sporta zāles apmeklētāji tiek aicināti nākt ar savu sporta pudeli  un treniņa laikā to uzpildīt, rezultātā neradot PET atkritumus. Turklāt, ūdens tiek piedāvāts bez maksas! Šajā laikā tiks pētīts PET pudeļu daudzuma samazinājums un analizēti iegūtie dati.

Vides, sociālie un ekonomiskie ieguvumi, kāpēc sporta klubam tas būtu izdevīgi:
1.   Samazinoties atkritumu daudzumam (PET pudelēm un plastmasas glāzītēm), ir mazāks darbs ar PET atkritumu iznešanu;
2.   Tiek ietaupīti dabas resursi;
3. Tiek samazināts sadzīves atkritumu daudzums, līdz ar to ir iespēja samazināt atkritumu izvešanas reižu skaitu vai uzstādīt mazāka tilpuma konteineru, tas, savukārt, samazina ikmēneša izmaksas par atkritumu izvešanu;
4. Tiek veicināta  gan apmeklētāju, gan darbinieku izpratne par atkārtoti izmantojamu materiālu izmantošanu un vienreizlietojamu nepārstrādājamu materiālu negatīvo ietekmi uz vidi.

Uzziņai :  pētījums tiek veikts sadarbībā ar sporta klubu „Royal Fitness”, LIFE+ projekta Plastic Zero ( Eiropas Savienības Life+ projekts Nr. LIFE10 ENV/DK/098„Publiskā un privātā partnerība plastmasas atdalīšanas no atkritumu kopējās plūsmas iespēju izpēte” )  ietvaros ar mērķi izpētīt plastmasas atkritumu samazināšanas iespējas.
SIA „Liepājas RAS” ir sadarbības partneris šajā starptautiskajā projektā, kurā vadošais partneris ir Kopenhāgenas pašvaldība (Dānija) un citi sadarbības partneri no Dānijas, Zviedrijas, Somijas un Vācijas.

Dalies