Iepirkumu principi

Saimniecisku un lietderīgu darījumu īstenošanai Liepājas RAS organizē iepirkumus.

Būtiskākie iepirkumu principi, ko uzņēmums ievēro savā darbībā:

1. nodrošināt godīgu konkurenci, veidot godīgas attiecības ar uzņēmuma piegādātājiem, sasniegt optimumu materiālsaimniecībā;

2. iepirkt nepieciešamos materiālus tiklab vajadzīgajā kvalitātē un daudzumā par izdevīgām cenām;

Liepājas RAS veic iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un iekšējiem izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.

Dalies