Tuvojas noslēgumam projekts FORCE

ES Horizonta fonda projekts par atkritumu plūsmām, kurLRAS ir sekotājs, drīz noslēgsies – pēdējā tikšanāsieplānota 27. un 28. janvārī. Visi interesenti – jebkāda bezierobežojuma – tiek laipni gaidīti 2 dienu pasākumā, reģistrējoties http://www.ce-force.eu  Pasākumā uzstāsies Eiropas Komisijas pārstāvis Hans-Christian Eberl un pastāstīs vairāk par nākotnesiespējām virzībā uz Zaļo Eiropu.  Projekta partneri – Kopenhāgena, Hamburga, Dženova unLisabona! Projekta temati: plastmasa, metāls, elektronika, pārtikaspārpalikumi, bioatkritumi, koksne  Liepājas RAS pieredze ar šo projektu https://www.liepajasras.lv/lv/projekti/liepajas-ras-daliba-starptautiska-projekta-force/https://www.liepajasras.lv/lv/projekti/force-seminars-2019-gada-septembri/  

Sagatavoja:R. Dubrovska

Dalies