Ir pieejams jau sestais Force projekta rezultātu apkopojums

Ir saņemts kārtējais (nr. 6) apkopojums par Force projekta rezultātiem (skat. pielikumā – angļu valodā). Projekta partneri ir Kopenhāgena, Lisabona, Dženova un  Hamburga, projekta ietvaros tiek pētītas 4 atkritumu plūsmas: plastmasa, koksne, elektriskie un elektroniskie atkritumi (EEA),  un bioloģiski noārdāmiem (BNA).

SIA “Liepājas RAS” šajā projektā piedalās kā pieredzes pārņēmējs ar potenciālu iespēju ieviest projekta idejas un rezultātus uzņēmuma darbībā un visā Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Īsumā par dažiem rezultātiem:

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

3.1. Neliela tilpuma bio maisiņu un tvertņu izplatīšana virtuves atkritumu savākšanai: pieejami bibliotēkās, pasūtami internetā, pie savākšanas pilnais tiek apmainīts pret tukšu u.c. – Kopenhāgenas piemērs. 2019.gadā tika savākti 23% no potenciāli iespējamā BNA daudzuma. Galvenais – lai būtu ērti, bez lieka apgrūtinājuma.

1.1. Pārtikas atkritumu samazināšana, izmantojot ziedojumu tīklu – Lisabonas piemērs COVID-19 kontekstā.

5.3. Kompostēšanas iemaņas sadarbībā ar bērnu dārziem – Hamburgā.

Plastmasa

2.1. Plastmasas atkritumu izmantošana jaunu produktu ražošanai, t.sk. alus bundžu turētājs ): – 10 piemēri no Kopenhāgenas

2.2. Maģistra darbi/pētījumi no Dženovas par plastmasas izmantošanu 3D printēšanas procesā.

Elektriskie un elektroniskie atkritumi

2.4. Elektrisko un elektronisko mājsaimniecības ierīču remontēšana un realizācija atkārtotai izmantošanai – Kopenhāgenas piemērs: ~20% no savāktām ierīcēm tiek realizētas atkārtoti.

Koksne/koka mēbeles

4.1. Dženovā sadarbībā ar galdniecību izgatavo mēbeles atkritumu apsaimniekošanas centriem.

4.2. Semināri par mežu un parku pareizu apsaimniekošanu Dženovā.

4.3. Malkas sagatavošana un realizācija 60,- eur/0.75 kub.m Hamburgā.  

Plūsmas

5.1. Apmaiņas punkti pa “tematiem” – plastmasa, rotaļlietas, sporta preces utt. “Prece” tiek sakopta un izvietota stiklotā vitrīnā.

5.2. Iedzīvotāju aptaujas un tikšanās – Hamburgā.

5.4. Lai uzlabotu šķiroto atkritumu kvalitāti, nepieciešami vizuāli viegli uztverami marķējumi uz konteineriem – Hamburgas piemērs.

Uzziņai:

Force (pilnais nosaukums City cooperation FOR CircularEconomy Pilsētu sadarbība → aprites ekonomikai) vai Aprites ekonomikas akadēmijas mērķis ir izveidot sadarbību starp Eiropas pilsētām, lai stimulētu abpusēju pieredzes apmaiņu un mācīšanos vienam no otra. Projekta mērķis ir samazināt vērtīgo materiālu plūsmu noplūdi un censties to ievirzīt aprites ekonomikas gultnē.

Projekta īstenošanas laiks 2016. – 2020. g. Projekta laikā partnervalstis izveidos 16 partnerības un 10 jaunus risinājumus tirgus produktiem.

Šajā projektā katra no četrām pilsētām uzņēmās atbildību par vienu no četrām atkritumu plūsmām: 1) plastmasas atkritumiem, 2) vērtīgo metālu atgūšanu no nolietotām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, 3) ēdiena pārpalikumiem vai virtuves atkritumiem un bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, 4) koksnes atkritumiem. Kā arī katra pilsēta izstrādā pārējo atkritumu plūsmu samazināšanas projektus.

Par pašu projektu vairāk varat iepazītieshttp://www.ce-force.eu.

Dalies